Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ερευνητική Ομάδα

Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία

Θέση: Λατομεία

Σύνδεσμος: Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Αγελάου 6, Αγία Παρασκευή, 153 43 Αθήνα

Τηλέφωνα: +30 210 639 4909

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: galevras@arch.uoa.gr


Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION