Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις

Sakrale Bergwelten in Mitterlgriechenland und auf der Peloponnes

von Sophia Nomicos und Hans Beck
"Amyklai und der lange Schatten des Taygetos"

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF SAKRALE BERGWELTEN IN MITTELGRIECHENLAND UND AUF DER PELOPONNES
Ενημέρωση: 22-04-2024 13:08 - Μέγεθος: 1.5 MB
Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 2022

Αθήνα 2023

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 2021

Αθήνα 2022

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 2020

Αθήνα 2021

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 2019

Αθήνα 2020 

Sanctuaire d’Apollon amycléen – Sparte / Amykles I - Adrien Delahaye et Christian Mazet

Rapport sur la mission d’étude du mobilier céramique archaïque et classique de l’Amyklaion

Γλώσσα συνημμένου: Γαλλικά Τύπος: Αρχείο PDF Sanctuaire d’Apollon amycléen – Sparte / Amykles I - Adrien Delahaye et Christian Mazet
Ενημέρωση: 02-10-2023 12:36 - Μέγεθος: 1.65 MB
Διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και αγαθών: Προβληματισμοί και προτάσεις - ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ

Πρακτικά Συνεδρίου "Η ενότητα της ελληνικής μνημειακής παράδοσης", στη μνήμη του ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑ

Μία ανασκόπηση πεπραγμένων και ένα άγνωστο έως σήμερα στοιχεία του θρόνου του Αμυκλαίου Απόλλωνα, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΙΛΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ

Πρακτικά Συνεδρίου "Η ενότητα της ελληνικής μνημειακής παράδοσης", στη μνήμη του ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑ

Metallwerkstätten, Produktion und Infrastruktur des Heiligtums: der Fall des spartanischen Amyklaions, by Stavros Vlizos.

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente Supplemento 7, 2020

Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2021
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2021
Ενημέρωση: 16-06-2022 10:19 - Μέγεθος: 322.59 KB
Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2020
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2020
Ενημέρωση: 16-06-2022 10:18 - Μέγεθος: 5.94 MB
Which Lykourgos on the Throne of Amyklai? An Episode from the Myth of the Seven against Thebes in Literature and Archaic Art - Massimo Nafissi

Massimo Nafissi, in Σπουδῆς οὐδὲν ἐλλιποῦσα: Anna Maria Biraschi. Scritti in memoria, Morlacchi Editore, pp. 418-438

Αρχαιολογικόν Δελτίον 68 (2013), Χρον. Β' 1, 179-182
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 68 (2013), Χρον. Β' 1, 179-182
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:09 - Μέγεθος: 496.22 KB
Αρχαιολογικόν Δελτίον 67 (2012), Χρον. Β' 1, 125-126
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 67 (2012), Χρον. Β' 1, 125-126
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:11 - Μέγεθος: 2.22 MB
Αρχαιολογικόν Δελτίον 66 (2011), Χρον. Β' 1, 201-202
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 66 (2011), Χρον. Β' 1, 201-202
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:13 - Μέγεθος: 2.01 MB
Αρχαιολογικόν Δελτίον 65 (2010), Χρον. Β' 1, 577-579
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 65 (2010), Χρον. Β' 1, 577-579
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:14 - Μέγεθος: 2.04 MB
Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2019
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2019
Ενημέρωση: 20-06-2020 18:17 - Μέγεθος: 1.79 MB
Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 2018

Αθήνα 2020

Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2018
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Ergon2018.pdf
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:14 - Μέγεθος: 522.94 KB
Ο Θρόνος του Θεού, Ο Οικισμός και το ιερό των Αμυκλών, Δρ Σταύρος Βλίζος, Ανασκαφή, τεύχος 124, Αύγουστος 2017
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ο Θρόνος του Θεού, Ο Οικισμός και το ιερό των Αμυκλών
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:08 - Μέγεθος: 2.94 MB
LACONIA AND ARCADIA IX LH III C MIDDLE: POTTERY AND OTHER FINDS, KATIE DEMAKOPOULOU, 2004
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF LACONIA AND ARCADIA IX LH III C MIDDLE: POTTERY AND OTHER FINDS
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:15 - Μέγεθος: 2.79 MB
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΥΚΛΩΝ - Μουσείο Μπενάκη 11-12, 2011-2012
Kulte und Heiligtümer in Griechenland, Heide Frielinghaus – Jutta Stroszeck (Hrsg.), Neue Funde und Forschungen, 2017
Γλώσσα συνημμένου: Πολύγλωσσο Τύπος: Αρχείο PDF Kulte und Heiligtümer in Griechenland
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:16 - Μέγεθος: 3.31 MB
HIEROMÊNIA AND SACRIFICE DURING THE HYAKINTHIA - Angeliki Petropoulou, 2015
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF HIEROMÊNIA AND SACRIFICE DURING THE HYAKINTHIA
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:41 - Μέγεθος: 838.96 KB
CONSTRUCTING SOCIAL IDENTITIES IN EARLY IRON AGE AND ARCHAIC GREECE, Études d’archéologie 12, 2017
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF CONSTRUCTING SOCIAL IDENTITIES IN EARLY IRON AGE AND ARCHAIC GREECE
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:41 - Μέγεθος: 3.97 MB
Το Μυκηναϊκό ιερό στο Αμυκλαίο: μια νέα προσέγγιση - Katie Demakopoulou
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Μυκηναϊκό ιερό στο Αμυκλαίο: μια νέα προσέγγιση
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:42 - Μέγεθος: 3.88 MB
LACONIA IN LH III C LATE AND SUBMYCENAEAN: EVIDENCE FROM EPIDAUROS LIMERA, PELLANA, THE AMYKLAION AND OTHER SITES - KATIE DEMAKOPOULOU, 2007
The throne of Apollo at the Amyklaion: old proposals, new perspectives, Angelos Delivorrias, 2005
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF The throne of Apollo at the Amyklaion: old proposals, new perspectives
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:43 - Μέγεθος: 45.67 KB
ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ - Lakonian Studies in honour of Hector Catling, THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS, 1992
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ - Lakonian Studies in honour of Hector Catling
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:43 - Μέγεθος: 4.95 MB
Πρόταση απόσπασης αρχιτεκτονικών μελών του ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα από εκκλησίδια στις Αμύκλες Λακωνίας: ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΙΛΗΣ ‒ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ, Μουσείο Μπενάκη 9, 2009
Amykles Research Project: Works 2005-2010 - Benaki Museum, Athens 2015
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Amykles Research Project: Works 2005-2010
Ενημέρωση: 06-01-2020 18:32 - Μέγεθος: 12.14 MB
Athens-Sparta: Contributions to the Research on the History and Archaeology of the Two City-States Proceedings of the International Conference in conjunction with the exhibition "Athens-Sparta", 2007
Feasting and Polis Institutions, © 2018 Koninklijke Brill NY
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Feasting and Polis Institutions
Ενημέρωση: 06-01-2020 18:31 - Μέγεθος: 474.93 KB
Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION