Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις

Metallwerkstätten, Produktion und Infrastruktur des Heiligtums: der Fall des spartanischen Amyklaions, by Stavros Vlizos.

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente Supplemento 7, 2020

Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2021
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2021
Ενημέρωση: 16-06-2022 10:19 - Μέγεθος: 322.59 KB
Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2020
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2020
Ενημέρωση: 16-06-2022 10:18 - Μέγεθος: 5.94 MB
Which Lykourgos on the Throne of Amyklai? An Episode from the Myth of the Seven against Thebes in Literature and Archaic Art - Massimo Nafissi

Massimo Nafissi, in Σπουδῆς οὐδὲν ἐλλιποῦσα: Anna Maria Biraschi. Scritti in memoria, Morlacchi Editore, pp. 418-438

Αρχαιολογικόν Δελτίον 68 (2013), Χρον. Β' 1, 179-182
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 68 (2013), Χρον. Β' 1, 179-182
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:09 - Μέγεθος: 496.22 KB
Αρχαιολογικόν Δελτίον 67 (2012), Χρον. Β' 1, 125-126
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 67 (2012), Χρον. Β' 1, 125-126
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:11 - Μέγεθος: 2.22 MB
Αρχαιολογικόν Δελτίον 66 (2011), Χρον. Β' 1, 201-202
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 66 (2011), Χρον. Β' 1, 201-202
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:13 - Μέγεθος: 2.01 MB
Αρχαιολογικόν Δελτίον 65 (2010), Χρον. Β' 1, 577-579
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχαιολογικόν Δελτίον 65 (2010), Χρον. Β' 1, 577-579
Ενημέρωση: 03-09-2020 09:14 - Μέγεθος: 2.04 MB
Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2019
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2019
Ενημέρωση: 20-06-2020 18:17 - Μέγεθος: 1.79 MB
Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 2018

Αθήνα 2020

Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2018
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Ergon2018.pdf
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:14 - Μέγεθος: 522.94 KB
Ο Θρόνος του Θεού, Ο Οικισμός και το ιερό των Αμυκλών, Δρ Σταύρος Βλίζος, Ανασκαφή, τεύχος 124, Αύγουστος 2017
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ο Θρόνος του Θεού, Ο Οικισμός και το ιερό των Αμυκλών
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:08 - Μέγεθος: 2.94 MB
LACONIA AND ARCADIA IX LH III C MIDDLE: POTTERY AND OTHER FINDS, KATIE DEMAKOPOULOU, 2004
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF LACONIA AND ARCADIA IX LH III C MIDDLE: POTTERY AND OTHER FINDS
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:15 - Μέγεθος: 2.79 MB
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΥΚΛΩΝ - Μουσείο Μπενάκη 11-12, 2011-2012
Kulte und Heiligtümer in Griechenland, Heide Frielinghaus – Jutta Stroszeck (Hrsg.), Neue Funde und Forschungen, 2017
Γλώσσα συνημμένου: Πολύγλωσσο Τύπος: Αρχείο PDF Kulte und Heiligtümer in Griechenland
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:16 - Μέγεθος: 3.31 MB
HIEROMÊNIA AND SACRIFICE DURING THE HYAKINTHIA - Angeliki Petropoulou, 2015
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF HIEROMÊNIA AND SACRIFICE DURING THE HYAKINTHIA
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:41 - Μέγεθος: 838.96 KB
CONSTRUCTING SOCIAL IDENTITIES IN EARLY IRON AGE AND ARCHAIC GREECE, Études d’archéologie 12, 2017
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF CONSTRUCTING SOCIAL IDENTITIES IN EARLY IRON AGE AND ARCHAIC GREECE
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:41 - Μέγεθος: 3.97 MB
Το Μυκηναϊκό ιερό στο Αμυκλαίο: μια νέα προσέγγιση - Katie Demakopoulou
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το Μυκηναϊκό ιερό στο Αμυκλαίο: μια νέα προσέγγιση
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:42 - Μέγεθος: 3.88 MB
LACONIA IN LH III C LATE AND SUBMYCENAEAN: EVIDENCE FROM EPIDAUROS LIMERA, PELLANA, THE AMYKLAION AND OTHER SITES - KATIE DEMAKOPOULOU, 2007
The throne of Apollo at the Amyklaion: old proposals, new perspectives, Angelos Delivorrias, 2005
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF The throne of Apollo at the Amyklaion: old proposals, new perspectives
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:43 - Μέγεθος: 45.67 KB
ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ - Lakonian Studies in honour of Hector Catling, THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS, 1992
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ - Lakonian Studies in honour of Hector Catling
Ενημέρωση: 06-01-2020 15:43 - Μέγεθος: 4.95 MB
Πρόταση απόσπασης αρχιτεκτονικών μελών του ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα από εκκλησίδια στις Αμύκλες Λακωνίας: ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΙΛΗΣ ‒ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ, Μουσείο Μπενάκη 9, 2009
Amykles Research Project: Works 2005-2010 - Benaki Museum, Athens 2015
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Amykles Research Project: Works 2005-2010
Ενημέρωση: 06-01-2020 18:32 - Μέγεθος: 12.14 MB
Athens-Sparta: Contributions to the Research on the History and Archaeology of the Two City-States Proceedings of the International Conference in conjunction with the exhibition "Athens-Sparta", 2007
Feasting and Polis Institutions, © 2018 Koninklijke Brill NY
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Feasting and Polis Institutions
Ενημέρωση: 06-01-2020 18:31 - Μέγεθος: 474.93 KB
Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION