Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ημερίδα/εργαστήριο και ανοικτή συζήτηση (26,27.7.2018)

21-02-2020 11:17

Για το σκοπό της πληρέστερης ερμηνείας των δεδομένων που προκύπτουν μετά από κάθε ανασκαφική περίοδο, καθώς και της ανάλυσης ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με το ιερό και την διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, κατά το 2018 οργανώθηκαν παράλληλες δράσεις (ημερίδα/εργαστήριο και ανοικτή συζήτηση) στην Πνευματική Εστία Σπάρτης (26.7.2018) και τον αρχαιολογικό χώρο (27.7.2018) με τη συμμετοχή των κκ. Καθ. Μ. Κορρέ, Καθ. Ό. Παλαγγιά, Καθ. Π. Θέμελη, Καθ. M. Nafissi, Επικ. Καθ. Στ. Βλίζο, Δρ. Μ. Πιπιλή, Α. Βασιλογάμβρου, A. Delahaye, Ch. Mazet, και Δ. Νίκα.


Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION