Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών, οι καινοτόμες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες και οι διεθνείς συνεργασίες

08-04-2024 15:33

Ανάμεσα στις προτάσεις που εγκρίθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στο πλαίσιο της προκήρυξης για το «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας –Γερμανίας, IKYDA 2022», συγκαταλέγετε και το κοινό ερευνητικό έργο «Αρχαιολογική-Γεωφυσική διασκόπηση στο ιερό του Απόλλωνα Αμυκλαίου στη Σπάρτη», που κατέθεσαν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Westfälische Wilhelms-Universität Münster της Γερμανίας (https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/download/6650_0fad1ab3348db9f5ad91cbd9cf282ef9).

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση, με τη χρήση σύγχρονων γεωφυσικών μεθόδων, επιλεγμένων περιοχών στον αρχαιολογικό χώρο του ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα, κοντά στη Σπάρτη, με σκοπό την επιβεβαίωση των υποθέσεων για την ύπαρξη άγνωστων αρχαιολογικών καταλοίπων που απορρέουν από τα πορίσματα των έως τώρα ανασκαφικών εργασιών που διεξάγονται εκεί στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις με τη βοήθεια γεωραντάρ, καθώς και γεωμαγνητικές, δισδιάστατες και τρισδιάστατες γεωηλεκτρικές μετρήσεις υψηλής ανάλυσης. Τα γεωφυσικά μοντέλα που θα προκύψουν πρόκειται να συνδεθούν χωρικά σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο με τις ήδη διαθέσιμες ανασκαφικές πληροφορίες και με πρόσθετα δεδομένα, όπως αυτά που θα προκύψουν από τις μετρήσεις LiDAR. Αυτή η προσέγγιση πολλαπλών μεθόδων αποσκοπεί στην παραγωγή ενός πολύπλευρου γεωφυσικού μοντέλου του υπεδάφους στο Αμύκλαιο και στην παροχή μιας βάσης για την αρχαιολογική ερμηνεία. Οι γεωφυσικές μετρήσεις με σκοπό τη διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων θα πραγματοποιηθούν από το Institute of Geoinformatics του Πανεπιστημίου του Münster με επιστημονική υπεύθυνη την Dr. Sophia Nomicos. Οι μετρήσεις με την τεχνική LIDAR και άλλες μεθόδους, θα πραγματοποιηθούν από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Σταύρο Βλίζο, διευθυντή του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών.

Μέλη των ερευνητικών ομάδων και των δύο χωρών είναι νέοι ερευνητές, τα ενδιαφέροντα των οποίων εστιάζουν στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία και στη διαχείριση της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη χρήση μεθόδων γεωφυσικής διερεύνησης για τη χωρική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, στη χρήση μεθόδων νέας τεχνολογίας για τη χαρτογράφηση και υψομέτρηση αρχαιολογικών εκτάσεων, στην τεκμηρίωση, καθώς και στην προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών συνόλων.


Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION