Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκθέσεις Ανασκαφών

Έκθεση 2007

23-07-2007 13:26

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ42/10140/370-16.7.2007 έγκριση σχετικά με την χορήγηση άδειας συνέχισης των ερευνητικών εργασιών στο Ιερό του Απόλλωνος Αμυκλαίου για το έτος 2007, όπου ορίζεται ότι το ερευνητικό πρόγραμμα διεξάγεται ως συστηματική έρευνα από την Ε’ ΕΠΚΑ υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Άγγελου Δεληβορριά, κατά το διάστημα από τις 20 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

  1. Αποκαλύφθηκε σε όλη του τη διαδρομή στη νότια πλευρά ο μνημειακού μεγέθους αναλημματικός τοίχος («Περίβολος») του Ιερού, καθαρίστηκε η ανατολική του πλευρά και αναζητήθηκε το πέρας του στη βορινή (Τετράγωνο Ξ 7), όπου όμως δεν ολοκληρώθηκε η ανασκαφική διερεύνηση. Παράλληλα αποκαλύφθηκε το πάχος και η δομή του στις ανώτερες σωζόμενες στρώσεις των δόμων του στα τετράγωνα Α3-Α8, προκειμένου να επιτευχθεί η σχεδιαστική αποτύπωση του μνημείου από τον αρχιτέκτονα κ. Θέμη Μπιλή και να μελετηθεί το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής τμηματικής αποκατάστασης. Κατά την αφαίρεση των επιχώσεων στο σημείο αυτό εκτός από πλήθος κεραμικής, κυρίως γεωμετρικών χρόνων, βρέθηκαν και δύο χάλκινα αγαλμάτια όρθιας ανδρικής μορφής της ίδιας εποχής, τα όποια συντηρήθηκαν στο εργαστήριο της Ε’ ΕΠΚΑ. Στην ανατολική πλευρά διαπιστώθηκαν πέραν πάσης αμφιβολίας μεταγενέστερες επισκευές με ασβεστοκονίαμα, κεραμίδες και μικρούς λίθους, η ακριβής χρονολόγηση των οποίων θα επιχειρηθεί με τη συνέχιση των ερευνών. Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των απαραίτητων για τις εργασίες μηχανημάτων, απαιτήθηκε η διαμόρφωση ευρύχωρου διαδρόμου κατά μήκος της νότιας πλευράς του Λόφου και η αποκοπή 3 ελαιόδεντρων.
  2. Κατά τη συνέχιση της διερεύνησης των τετραγώνων Β 3, Γ 2-3 και Β 5 επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ενός άγνωστου έως τώρα αναλημματικού τοίχου (Τχ 1) από αργούς λίθους πάχους 1,80 μέτρων, γεωμετρικών πιθανότατα χρόνων, όπως προκύπτει από τις μεγάλες ποσότητες οστράκων που βρέθηκαν στις επιχώσεις του. Το δυτικό πέρας του είχε φανεί σε μήκος 1,5 μέτρων με τις περσινές εργασίες. Το πλήθος των λίθων που βρέθηκαν πεσμένοι τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική του παρειά αφήνει να διαφανεί μια κατασκευή σημαντικών διαστάσεων. Όπως προκύπτει από τη διερεύνηση του τετραγώνου Β 5 η διαδρομή του κάμπτεται στο σημείο αυτό για να καταλήξει στην ΝΑ γωνία του «αρχαϊκού» περιβόλου, κάτι που θα εξακριβωθεί τελικά με τη συνέχιση των ερευνών.
  3. Συνεχίστηκε η τεκμηρίωση, φωτογράφηση και σχεδιαστική αποτύπωση των εντοιχισμένων αρχιτεκτονικών μελών στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Επεκτάθηκε η περίφραξη εντός του ήδη απαλλοτριωμένου από το ελληνικό δημόσιο χώρου, έτσι ώστε να αποτραπούν προσωρινά καταστροφές και άλλοι βανδαλισμοί των μαρμάρων, μέχρις ότου γίνει η τελική ανάδειξη και προστασία του ιερού.
  4. Ολοκληρώθηκε η φωτογράφηση των χάλκινων ευρημάτων από τις παλαιότερες ανασκαφές τόσο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών όσο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης.
  5. Συνεχίστηκε η τεκμηρίωση, σχεδιαστική αποτύπωση και φωτογράφηση των αρχιτεκτονικών μελών που προέρχονται από τα μνημεία του ιερού και βρίσκονται συγκεντρωμένα στo Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης.
  6. Πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του προσεχούς Δεκεμβρίου η σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ44/5091/109026-5.11.2007 για την χορήγηση άδειας δειγματοληψίας από τους λίθους των μνημείων του ιερού έτσι ώστε να διευκολυνθεί τόσο ο εντοπισμός των λατομείων από τα οποία προέρχονται όσο και η μελέτη πιθανών αποκαταστάσεων.
  7. Άρχισε μια συνεργασία με τον καθηγητή κύριο Γιάννη Πίκουλα για την αναζήτηση της πρόσβασης και της οδού που συνέδεε το ιερό με την αρχαία Σπάρτη.

Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION